Ászf

 

A szerződési feltételeket le is töltheti ide kattintva.

Jelen dokumentum tartalmazza a Red for Event Kft. mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett bérlet webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF 2014. december 1-én lép hatályba.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Red for Event Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 8.
E-mail: info@vorosoroszlanteahaz.hu

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Honlap tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető. Ennek megfelelően a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, tehát a weboldal böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

A webáruházban értékesített termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó általános tájékoztatás.
A webáruházban megjelenített termékek megvásárolhatók:
A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. Az árak a házhoz-szállítás költségét nem tartalmazzák. A termékek átvehetők házhoz-szállítással, vagy személyesen boltunkban. Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák. A webáruházunkban leadott rendeléseknél az akciók és kedvezmények nem vonhatóak össze.
A weboldalakon leadott rendelés nem minősül írásban kötött szerződésnek.

ADATKEZELÉS

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.
A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
Adataid törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheted, de ettől független módon törölheted magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról. A hírlevélről leiratkozni levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is lehet.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Szolgáltató Felhasználó személyes adatait kizárólag szerződéskötés, illetve a szerződésből származó díjak kiszámlázása céljából kezeli.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulás alapján kerül sor.
Felhasználó hozzájárulását a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Felhasználó adatainak kezelése a regisztráció törlésével szűnik meg.
Felhasználó kérheti regisztrációja törlését Szolgáltatótól írásban e-mailben, vagy postán.
Felhasználó regisztrációjának Szolgáltató általi törlésére akkor kerül sor, amennyiben szerződéskötésre Felhasználó és Szolgáltató között mégsem került sor, és Felhasználó csak a teszt rendszerben regisztrált. Ebben az esetben a regisztrációt követő 6 hónapon belül Felhasználó adatai automatikusan törlésre kerülnek a rendszerből.

A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Webáruházból történő rendelés esetén:

Felhasználó telefonszáma, e-mail címe
Felhasználó számlázási adatai: név, ország, város, irányítószám, cím
Felhasználó szállítási adatai: név, ország, város, irányítószám, cím

COOKIE-k elhelyezésére vonatkozó szabályok
A weboldal sütiket használ a vásárlási folyamat végrehajtása érdekében. Kérjük, ne törölje őket, amíg a vásárlási folyamat tart.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Szolgáltató az egyedüli jogosult Felhasználó adatainak kezelésére.
Felhasználó adatait jogosultak megismerni Szolgálató alkalmazottai, kizárólag üzemeltetési, szerződési, számlázási célból.
A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználó a bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz fordulhat (http://www.naih.hu).

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.
Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2014. december 1.

JOGI NYILATKOZAT

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.
Általános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra – melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki – kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!